Personel Müdürlüğü – Atama – Malulen Emeklilik İşlemleri Süreci

Personel Müdürlüğü – Atama – Yıl Sonu İzin İşlemleri İşlem Süreci

Personel Müdürlüğü – Atama – 2828, 3713 ve 4046 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılan Atama İşlem Süreci

Personel Müdürlüğü – Atama – Açıktan Atama İşlem Süreci

Personel Müdürlüğü – Atama – Adaylığın Kaldırılması İşlem Süreci

Personel Müdürlüğü – Atama – Aylıksız İzin İşlemleri Süreci

Personel Müdürlüğü – Atama – Bakanlık Atamalı Personelin Emeklilik,Çekilme Ve Aylıksız İzin Taleplerine İlişkin İşlem Süreci

Personel Müdürlüğü – Atama – Bakanlık Atamalı Personelin Görevden Ayrılış İşlem Süreci

Personel Müdürlüğü – Atama – Bakanlık Atamalı Personelin Göreve Başlayış İşlem Süreci

Personel Müdürlüğü – Atama – Bakanlık Atamalı Personelin Refakat İzin Belgelerinin Gönderilmesi İşlem Süreci

Personel Müdürlüğü – Atama – Dul ve Yetim Aylığı Bağlanmasına İlişkin İşlem Süreci

Personel Müdürlüğü – Atama – Hastalık İzni İşlem Süreci

Personel Müdürlüğü – Atama – Hizmet Değerlendirme İşlem Süreci

Personel Müdürlüğü – Atama – İstek ve Yaş Haddinden Emeklilik İşlemleri Süreci

Personel Müdürlüğü – Atama – İşçi ve 4-C li Personelin İzin İşlemleri Süreci

Personel Müdürlüğü – Atama – Mazeret İzni İşlem Süreci

Personel Müdürlüğü – Atama – Muvafakat Verme İşlem Süreci

Personel Müdürlüğü – Atama – Naklen Atama İşlem Süreci

Personel Müdürlüğü – Atama – Öğrenim Değişikliği İşlem Süreci

Personel Müdürlüğü – Atama – Terfi İşlemleri Süreci

Personel Müdürlüğü – Atama – Valilik Atamalı Personelin Refakat İzin Belgelerinin Gönderilmesi İşlem Süreci

Personel Müdürlüğü – Atama – Vekalet İşlem Süreci

Personel Müdürlüğü – Atama – Yeniden Atanma İşlem Süreci

Personel Müdürlüğü – Atama – Yıllık İzin İşlem Süreci